รู้ไหม

Tuesday, April 11, 2006

(เลข 2 หลัก ลงท้ายด้วย5) ยกกำลังสอง

15 * 15
25 * 25
35 * 35
45 * 45
55 * 55
65 * 65
75 * 75
85 * 85
95 * 95

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ
1. (เลขตัวหน้า) คูณด้วย (เอาเลขตัวหน้าบวกด้วย 1)
2. เอา 25 มาต่อท้าย ผลลัพธ์ของข้อ 1

เช่น
15 * 15 =
(1) * (1+1) ต่อด้วย 25 เท่ากับ 225

95 * 95 =
(9) * (9+1) ต่อด้วย 25 เท่ากับ 9025

ง่ายจริงๆ

เดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูว่า มาได้อย่างไร

แปลงหน่วย


แปลงหน่วยอุณหภูมิ
oF = (1.8 x oC) + 32
oC = (oF - 32) x 0.555
Kelvin = oC + 273.2
oRankin = oF + 459.67
.................................................................................

แปลงหน่วยระยะทาง
1 นิ้ว = 0.0254 เมตร -----> (1 เมตร = 1/0.0254 นิ้ว)
1 ฟุต = 0.3048 เมตร -----> (1 เมตร = 1/0.3048 ฟุต)
.................................................................................